torsdag 15 december 2016

Om tågtrafiken

Måste nog väcka liv i bloggen igen... är fortfarande irriterad... över det här t ex:

Nu i december blir det fler tågstopp i Åsa och längre tåg. Visst, det är ju bra, men likväl är det bara en halvmesyr för kollektivtrafiken i södra Kungsbacka. Vissa lokalpolitiker slår sig för bröstet och är nöjda med det höga antalet resande i Åsa. Men hade man byggt en station i Fjärås som planerades på 1990-talet, så hade ju resandetalet lätt kunnat vara det dubbla.  Området Fjärås-Förlanda-Gällinge-Hanhals har ungefär samma antal boende som Åsa-Frillesås och i stort sett i varje hushåll pendlar en eller båda vuxna och kanske en studerande. Dessutom byggs hela tiden fler bostäder, snart även ett par större projekt i centrala Fjärås. Alla ska ut på motorvägen eller genom hela Kungsbacka till Hede. Det är inte mycket till pendlarservice. Nej, det långsiktiga hållbara är att köra pendeltåget hela vägen till Varberg. Då kan man lägga fler stopp utan att bromsa hastigheten i fjärrtrafiken med Öresundstågen. Spår 1 i förbi Kungsbacka är närmast oanvänt. Marken i Sätinge ligger där den ligger.  Men när kommer den spaden i jorden?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar