lördag 8 september 2018

Om fristående barnomsorg och skolor

Denna insändare har publicerats i Norra Halland:

Centerpartiet i Kungsbacka vill erbjuda invånarna ett varierat utbud av skolor, förskolor och barnomsorg. Det ska finnas olika inriktningar och både kommunala och alternativa driftsformer. Genom åren har vi i nämnden för Förskola och Grundskola ändå tvingats avslå en hel del ansökningar från privata dagbarnvårdare (dagmammor), då de inte hållit måttet. Andra ansökningar har hanterats en längre tid av förvaltningen, då de kompletterats och uppdaterats flera gånger för att så småningom kunna godkännas. För barnens bästa är det tuffa krav som ställs på utförarna. 

Nu vill vi gå framåt med bättre och enklare sätt att hantera detta. Alliansgruppen i nämnden vill att Förskole- och Grundskoleförvaltningen erbjuder t ex ”Öppet Hus” en gång om året, så de som är intresserade av att starta en fristående verksamhet kan få information och ställa frågor i förväg. Innan en formell ansökan lämnas. Det kan handla både om praktikaliteter och dokumentation.

Centerpartiet vill bidra till att ett mer företagsvänligt Kungsbacka. Dessutom är såväl dagbarnvårdare som skolledare ofta kvinnor. Därmed är detta också ett sätt att främja jämställdhet och kvinnors företagande i vår kommun.

onsdag 5 september 2018

Om jämställdhet och trygghet

Denna insändare har publicerats i norra Halland och Kungsbackaposten:

Trygghet och studiero är en grundförutsättning för inlärning. Genom ett tidigt, långsiktigt och grundligt arbete med värderingar och jämställdhetsfrågor kan trygghet och lika villkor skapas för flickor och pojkar, kvinnor och män. Ett gott värdegrundsarbete med jämställdhet i fokus i skolan för framåt mot ett samhälle där vi inte behöver några #metoo eller #tystiklassen upprop. En trygg skola och ett socialt hållbart samhälle. Där människor alltid behandlar varandra med respekt för individen.

Jämställdhetsarbete och genuspedagogik i förskola och skola har syfte att frigöra barn och elever från de könsstereotyper som vi matas med från tidig ålder; att vidga vyerna. Att ser vad som begränsar. Att barn ska ges möjlighet att på riktigt göra fria val mellan aktiviteter och leksaker utifrån sin personlighet - inte sitt kön. Där är vi inte än. Därför behöver vuxna runt barnen vara medvetna om sina egna och samhällets normer. Om hur de agerar och talar med pojkar och flickor. För det är så lätt att dras med i samhällets, reklamens och tv-seriernas gulliga tjej-rosa och tuffa kill-blå bilder av hur vi ska vara. Det behövs motkrafter. Jämställdheten är ännu inte uppnådd.

Karin Green
Ledamot i nämnden för Förskola och Grundskola
Kandidat till kommunfullmäktige

onsdag 1 augusti 2018

Om flygresor


Med denna sommarens extrema högtryck har semesterresor till varmare breddgrader känts onödiga. Men i vårt vanliga höstrusk och vinterkyla är det lockande att kolla resesajterna och boka in något varmt och trevligt resmål. Dessutom kan ens arbete kräva en del resor. Vår livsstil och särskilt vårt flygande påverkar obönhörligt miljö och klimat. Svensken flyger i genomsnitt tre gånger om året och Sverige förbrukar motsvarande drygt fyra (!) jordklot. Det är verkligen inte hållbart. Statistik över temperaturförändringarna sedan 1950-talet och framåt talar också sitt tydliga språk. Så fort som möjligt måste vi ersätta flygbränslet med biobaserade alternativ. Det är bråttom!
Så länge det inte har skett måste vi förändra vårt beteende. Jag sympatiserar mycket med rörelsen #visomstannarpåmarken som uppstått på Twitter. För det vore ju effektivt. Sluta flyga, helt enkelt. För är vi ens lyckligare nu än min mormors generation som aldrig flög? Tveksamt. Men, insåg ju direkt att det där gick ju inte att följa helt och fullt. För min del var redan en semesterresa bokad och ibland blir det också jobbresor luftvägen.
Så, vad göra i väntan på nya bränslen? Om var och en av oss tänker lite grand och minskar antalet resor, använder tåg, buss och båt när det går, så får det förstås effekt. Dessutom använder fortfarande väldigt få resenärer möjligheten att klimatkompensera sina resor. För i viss mån går det att köpa sig fri. Det finns flera sajter, som finansierar CO2 reducerande åtgärder med sådana intäkter. Testa till exempel https://greenseat.nl/en/ och https://www.myclimate.org/
Ett renare resesamvete behöver inte vara särskilt dyrt.

söndag 24 juni 2018

Om Centerkvinnornas stämma


Centerkvinnornas stämma hölls i år i härliga Halland, närmare bestämt på Gullbrannagården utanför Halmstad. För min del var jag inte ombud denna gången, utan deltog som volontär (funktionär). Det var rätt skönt. I och för missade jag mycket av debatten, men jag slapp läsa in mig på alla handlingar. Det brukar vara mycket. I år fastsälldes ett nytt jämställdhetspolitiskt program. Programmet orsakade oväntat lite debatt. Men då hade det ju varit på remiss ett par gånger till avdelningarna och en hel del förändringsförslag hade förstås tillmötesgåtts under processen. Vi hade tagit chansen och diskuterat lokalt och skickat in våra synpunkter ifrån Kungsbacka. Nu är programmet fastställt.

Det var som vanligt många motioner från medlemmarna. Tre av dem var från mig. Det blev två bifall och ett avslag. Inte så illa. Förslaget på bättre användning av skolkuratorerna genom förebyggande samtal med alla elever i högstadium och gymnasium fick bifall.  Den goda tanken kom ursprungligen från elever på Särö skola. Förslag om att bygga inte bara hyresrätter och bostadsrätter, men även ägarlägenheter fick också bifall. Ägarlägenhet borde passa till exempel äldre kvinnor som har kapital i betalda hus, men låg pension. Mitt förslag om morötter för att snabba på genomströmningen i högskolan fick avslag. Men enligt min mening är det ett problem att svenska elever tar ut sin examen så sent. Både för eleverna och arbetsgivarna.

Hela stämman hölls i strålande solsken. Maten var god och på banketten var stämningen hög. Jag hade ju inte direkt planerat att åka med sista bussen, men varför ge sig av när det är som roligast? Det blev en sen kväll.

torsdag 3 maj 2018

Om nätporr

Som väl är har Kungsbacka kommun i samband med senare års digitalisering av undervisningen arbetat mycket med utbildning av personalen och det finns även viss teknisk kontroll över vilka sidor barnen kan hamna på. Men, 50% av landets kommuner har dessvärre fortfarande inte reflekterat och agerat. Nedanstående insändare publicerades i Hallands Nyheter i slutet av januari. I april lade bland andra Ola Johansson (c) en motion i riksdagen om obligatoriskt porrfilter. Den fick inte bifall, men förhoppningsvis vaknar snart övriga kommuner av debatten.   

"Digitala hjälpmedel i klassrummet höjer skolresultatet när de används rätt. Studier visar att elever med de rätta digitala hjälpmedlen fortare kan lära sig att läsa och skriva och kan vara till nytta för personer med inlärningssvårigheter. Många kommuner och andra huvudmän har varit bra på att köpa in datorer och annan utrustning men den digitala pedagogiken har inte alltid följt med. 

Många unga konsumerar pornografi. De allra flesta har aldrig talat med någon vuxen om det som den allt våldsammare pornografin porträtterar. Samtidigt visar forskning att hög konsumtion av pornografi kan medföra attityder som förminskar allvaret i frågan om våld mot kvinnor. Vi vill också se att material och metoder tas fram för att stödja lärare att kunna samtala kring pornografins konsekvenser tillsammans med elever. Centerkvinnorna vill även att det tillsätts en utredning som tittar på hur pornografitillgängligheten på Internet kan begränsas för barn och unga. 
I takt med att tillgången till digitala hjälpmedel i skolan går ner i åldrarna så ökar också ansvaret hos vuxna. Yngre barn förstår inte konsekvenserna, när de ”halkar in” på våldsamma och pornografiska sajter. Kunskap måste delges eleverna och föräldrarna, men samtidigt måste tillgången till våld och pornografi, som är tillgängligt på nätet, begränsas så långt det är möjligt. I det har även kommunerna och skolan ett ansvar. 

Skolpolitiker för Centerpartiet
Eva Pehrsson-Karlsson, Varberg
Katarina Sundvall, Varberg
Karin Green, Kungsbacka

Annika Hedman Kungsbacka"

tisdag 27 mars 2018

Om sommartid

Så var den här. Den där dagen då det blir ljusare kvällar igen. Eller, den där dagen då morgonen är så seg och väckarklockan ringt i den allra djupaste sömnen och det känns fullkomligt hopplöst att över huvud taget få energi till något. Ljusare kvällar blir det ju ändå. Men så här har vi alltså hållit på sedan år 1980. Snart 40 år. Vad jag minns så skulle det vara till fördel för bönderna. Tveksamt om det stämmer. Kor, grisar och hästar vill ha mat sin vanliga tid. De bryr sig knappast om vilken siffra visaren på urtavlan pekar på.
Så ska det vara så här? Är det meningsfullt? Nu börjar tydligen EU fundera på saken. Vad kostar det egentligen att ställa om klockan två gånger om året; både i pengar och i hälsoeffekter? Det ska bli intressant att se vad de kommer fram till. Undrar också hur sommartiden uppfattas i övriga Europa. De flesta i bekantskapskretsen här gillar visst sommartid mer är soltid, men är det samma i södra Europa? Ska vi ha sommartid året runt, kanske?  I så fall får vi vänja oss vid att solen står högst på himlen kl 13 och midnatt och nyår inträffar kl 01. Men kan Kina bunta ihop fem tidszoner till en och Spanien ha samma tid som Grekland, så finns väl alla möjligheter.

söndag 22 oktober 2017

Om stämma med stämning

Vips har tre veckor gått och alla intryck från partistämman i Malmö börjar blekna. Men det var tre intensiva och roliga dagar i en för mig ny stad. Vi var ett hyfsat stort gäng från Kungsbacka som inte var ombud, men ändå tog tåg eller bil ner för att lyssna på valda delar av debatten. Jag kom ner på fredag för att inte missa utbildningsdebatten där vi skickat in flera motioner från Kungsbacka. Spännande var också att höra stämmans internationelle gästtalare Nick Clegg f d ledare för Storbritanniens liberala parti. På lördagen blev det förutom intensiva politiska debatter en lång promenad runt Malmö och på kvällen stämmobankett med god mat och underhållning. På söndagen fick jag igenom en av mina motioner med ungefär nedanstående inlägg i debatten, så det var positivt. 

”Jag yrkar bifall till min motion 13.53 om ett återinförande av skrotningspremie för gamla bilar. Det är fint tänkt att producenterna ska ta ansvar för återvinning av sina produkter, men för att det ska ske måste först bilägaren förmås lämna bilen till återvinning eller skrotning. Här måste politiken styra upp. Som det nu är finns för konsumenten större incitament att återvinna en aluminiumburk än en hel bil. För burken får man åtminstone någon krona. För bilen får ägaren noll och intet i pant. Men vi ska vare sig ha skrothögar som läcker olja i våra skogar eller gamla miljöbovsbilar på våra vägar. Tackar Kungsbackakretsen och Hallandsdistriktet för ert stöd frågan och hoppas stämman bifaller motionen."