lördag 8 september 2018

Om fristående barnomsorg och skolor

Denna insändare har publicerats i Norra Halland:

Centerpartiet i Kungsbacka vill erbjuda invånarna ett varierat utbud av skolor, förskolor och barnomsorg. Det ska finnas olika inriktningar och både kommunala och alternativa driftsformer. Genom åren har vi i nämnden för Förskola och Grundskola ändå tvingats avslå en hel del ansökningar från privata dagbarnvårdare (dagmammor), då de inte hållit måttet. Andra ansökningar har hanterats en längre tid av förvaltningen, då de kompletterats och uppdaterats flera gånger för att så småningom kunna godkännas. För barnens bästa är det tuffa krav som ställs på utförarna. 

Nu vill vi gå framåt med bättre och enklare sätt att hantera detta. Alliansgruppen i nämnden vill att Förskole- och Grundskoleförvaltningen erbjuder t ex ”Öppet Hus” en gång om året, så de som är intresserade av att starta en fristående verksamhet kan få information och ställa frågor i förväg. Innan en formell ansökan lämnas. Det kan handla både om praktikaliteter och dokumentation.

Centerpartiet vill bidra till att ett mer företagsvänligt Kungsbacka. Dessutom är såväl dagbarnvårdare som skolledare ofta kvinnor. Därmed är detta också ett sätt att främja jämställdhet och kvinnors företagande i vår kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar