torsdag 3 maj 2018

Om nätporr

Som väl är har Kungsbacka kommun i samband med senare års digitalisering av undervisningen arbetat mycket med utbildning av personalen och det finns även viss teknisk kontroll över vilka sidor barnen kan hamna på. Men, 50% av landets kommuner har dessvärre fortfarande inte reflekterat och agerat. Nedanstående insändare publicerades i Hallands Nyheter i slutet av januari. I april lade bland andra Ola Johansson (c) en motion i riksdagen om obligatoriskt porrfilter. Den fick inte bifall, men förhoppningsvis vaknar snart övriga kommuner av debatten.   

"Digitala hjälpmedel i klassrummet höjer skolresultatet när de används rätt. Studier visar att elever med de rätta digitala hjälpmedlen fortare kan lära sig att läsa och skriva och kan vara till nytta för personer med inlärningssvårigheter. Många kommuner och andra huvudmän har varit bra på att köpa in datorer och annan utrustning men den digitala pedagogiken har inte alltid följt med. 

Många unga konsumerar pornografi. De allra flesta har aldrig talat med någon vuxen om det som den allt våldsammare pornografin porträtterar. Samtidigt visar forskning att hög konsumtion av pornografi kan medföra attityder som förminskar allvaret i frågan om våld mot kvinnor. Vi vill också se att material och metoder tas fram för att stödja lärare att kunna samtala kring pornografins konsekvenser tillsammans med elever. Centerkvinnorna vill även att det tillsätts en utredning som tittar på hur pornografitillgängligheten på Internet kan begränsas för barn och unga. 
I takt med att tillgången till digitala hjälpmedel i skolan går ner i åldrarna så ökar också ansvaret hos vuxna. Yngre barn förstår inte konsekvenserna, när de ”halkar in” på våldsamma och pornografiska sajter. Kunskap måste delges eleverna och föräldrarna, men samtidigt måste tillgången till våld och pornografi, som är tillgängligt på nätet, begränsas så långt det är möjligt. I det har även kommunerna och skolan ett ansvar. 

Skolpolitiker för Centerpartiet
Eva Pehrsson-Karlsson, Varberg
Katarina Sundvall, Varberg
Karin Green, Kungsbacka

Annika Hedman Kungsbacka"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar